İlkyardımın ABC’si

İLKYARDIM DERS KİTABI

İlkyardım Yönetmeliğinde belirtilen kurallar çerçevesinde hazırlanmış olan İlkyardım Eğitim kitabımız, 16 saatlik programda verilen tüm bilgileri içermekte, tüm kursiyerlerimize ve isteyen herkese verilmektedir. Kitapta karşılaşılabilecek tüm acil durumlarda yapılacak ilkyardım anlaşılır ve pratik şekilde anlatılmış ve resimlendirilmiştir.

İlkyardımın ABC’si

Burada verilen bilgiler ve uygulamalar özet şeklinde olup ilkyardım eğitimi almış kişiler için uygundur. Bu eğitimi almamış kişiler, lütfen İlkyardım Ders Kitapçığımızı temin etmek için bizimle iletişime geçiniz. (bilgi@temailkyardim.com)

Tüm acil ilkyardım olaylarında yapılacak uygulama şu şekildedir.

Hasta / yaralı konuşabiliyor ve tepki verebiliyorsa bilinci yerinde demektir. Bunun anlamı hasta/yaralının solunum, dolaşım ve sinir sisteminin çalıştığının belirtisidir.

Ciğerlere giden ve çıkan havanın takip ettiği yolda bir tıkanıklık olup olmadığının kontrolüdür. Özellikle ağız için mutlaka kontrol edilmeli varsa yabancı cisim uygun şeklide çıkartılmalıdır. Aksi halde ağızda bulunan kırık bir diş parçası solunum yoluna kaçarak hastayı/yaralıyı zor durumda bırakabilir.

Baş geri çene yukarı pozisyonu verilmiş hasta/yaralı (H/Y) ya yaklaşıp yanında diz çökülerek bir elimiz h/y nın göğsünde, diğer elimiz h/y nın alnında, yanağımızı h/y nın burun ve ağız üzerine temas etmeyecek şekilde yüzüne yaklaşılır ve gözümüz h/y nın göğsüne bakacak şekilde 10 sn kontrol dinlemesi yapılır. Solunum yoksa h/y nın durumuna göre Temel Yaşam Desteği (TYD)’ne geçilir.

Solunumu olmayan h/y nın kalbi de çalışmıyor anlamındadır. Dolayısı ile h/y nın yaş durumuna göre TYD’ne başlamak gerekir.

İlkyardım anında yapılması gereken müdahaleler
kanama

Kanama Sırasında;

• Kanın geldiği yara bölgesinin üzerini temiz bez veya varsa gazlı bez ile sıkıca sarınız. (Pamuk veya tütün, krem gibi maddeler kullanmayınız !)

• Yara yeri kol veya bacakta ise; üst veya alt kısmını kesinlikle sıkmayın.

• Hastayı en yakın sağlık merkezine götürün.

yanik

Her türlü Yanık Vakalarında;

• Yanık bölgesindeki elbise, saat, yüzük ve diğer takıları çıkarınız.

• Yaklaşık 10-15 dakika süreyle serin su ile yanık bölgesini ovalamadan ve direk üzerine tazyikli bir şekilde dökmeden yıkayınız. (Yine üzerine ilaç, krem veya herhangi bir yabancı madde sürmeyiniz)

• Yara üzeri açık veya temiz, ıslak bir bez ile sarılı olarak, sağlık merkezine hastayı götürünüz.

bayilma

Bayılmalarda;

• Hastayı hemen bulunduğu yere yatırınız.

• Kravat, gömlek yakası gibi sıkı giysi ve takıları çıkarınız.

• Şuurunu kontrol ediniz.

• Bilinç kaybı varsa hastayı yan yatırınız, nefes yolunu açık tutup, solunumuna bakınız.

Dikkat!

• Hastaya kesinlikle hiçbir şey yedirmeyiniz ve içirmeyiniz.

• Hastayı tokatlamayın veya yüzüne, başına soğuk su dökmeyin.

• Hastayı hava akımı olan veya soğuk bir ortamda bırakmayınız.

elektrik

Elektrik Çarpmalarında;

• Kazazedenin bağlı olduğu elektrik akımını kesin.

• Elektrik düğmesini kapatınız. (Mümkünse sigortaları da kapatınız ).

• Elektriği kesemiyorsanız, iletken olmayan tahta, sopa, süpürge vb. nesnelerle elektrikle olan temastan kurtarınız. Bu sırada kesinlikle çıplak elle kazazedeye dokunmayınız.

• Kazazedenin şuur durumunu kontrol ediniz. Kapalıysa, solunumuna bakınız. Ağız ve burundan nefes yolunu açık tutunuz. (Tıkayan salya, kanı hatta hastanın kendi dilini düzeltiniz )

• Olay yerinde ortam güvenliyse hastayı yan yatırınız.

• Vücudunda yanık bölgesi varsa, yanık ilk müdahalesini yapınız. (bakınız yanık vakalarında ilk yardım)

• Hemen 112 Acil servisi çağırınız!

kalp

Kalp krizi olduğu düşünülen vakalarda;

Kalp krizinin belirtileri;

• Göğüs ağrısı; ağrı tarifi çok değişken olmakla birlikte, yalnızca göğüs ağrısı veya eşlik eden yayılım bölgeleri şeklinde de olabilir.

• Göğüs üzerinde ezici, baskıcı bir his olup sırta, boyuna ve kollara yayılabilir. Beraberinde, terleme, bulantı, nefes darlığı, bayılma, aniden kalp ve solunum daralması şeklinde olabilir.

 

İlk müdahale;

• Üzerindeki sıkı giysi, kravat, kemer gibi şeyleri gevşetiniz veya çıkartınız. Solunum sıkıntısı varsa başının veya sırtının arkasına yastık koyarak yarı oturur vaziyete getiriniz.

• Hastanın kalp hastası olduğu biliniyorsa veya kendisi söyleyebiliyorsa kendi kullandığı ilaçları almasına yardımcı olunuz.

• Hemen 112 Acil servisi çağırınız.

Dikkat!

• Bu tür hastalarda ani şuur kaybı veya kalp durması geliştiğinde, eğer bilmiyorsanız kalp masajı gibi müdahaleleri yapmak hastaya yarardan çok zarar verir.

• Bu tür müdahaleleri ehil kişilere veya profesyonel sağlık ekiplerine bırakınız.